Mobile Menu

VACATURE VOOR EEN BELEIDSMEDEWERKER ECONOMISCH BELEID EN ONDERZOEK BIJ DE DEZHI

May 14, 2019

 

Omschrijving van organisatie.

De DEZHI draagt bij aan de duurzame ontwikkeling van het sociaaleconomisch beleid ten behoeve van de economische welvaart en het sociaal-maatschappelijk welzijn van diegenen die deel uitmaken van de Arubaanse samenleving. Deze bijdrage komt tot stand o.a. door het ontwikkelen van beleid op basis van wetenschappelijke fundering en oriëntering. Daarnaast faciliteert de DEZHI met rapporten en adviezen de minister daar waar dat gewenst is op het gebied van de verschillende taken die tot de DEZHI behoren.

Omschrijving van functie

Beleidsmedewerker Economisch Beleid en Onderzoek

Beschrijving van de functie

 • ontwikkelt, monitort, actualiseert en analyseert het sociaaleconomisch regeringsbeleid en signaleert potentiële problemen en knelpunten met betrekking tot de uitvoering er van;
 • verricht beleidsvoorbereidende studies en onderzoeken op het gebied van sociaaleconomische vraagstukken.
 • analyseert de gevolgen voor de nationale economie van nieuw beleid of beleidswijzigingen;
 • verricht voorbereidende studies die raakvlakken heeft met de nationale duurzame sociaaleconomische ontwikkelingen;
 • draagt bij aan het verrichten van onderzoek op sociaaleconomische vraagstukken waaronder de economische effecten van globalisering, onderwijs, vergrijzing, zorg, economische ontwikkeling, marktwerking enz.;
 • beheert het macro-economische model teneinde prognoses van de economische indicatoren te maken;
 • onderhoudt, past aan en breidt uit het economisch model;
 • coördineert de samenwerking met de Macro Economische Commissie teneinde continu de consistentie van het model te evalueren en de informatie up te daten;
 • evalueert en adviseert door middel van het macro-economische model mogelijke efecten van ingevoerd beleid en/of voorgestelde nieuwe beleidsvoornemens op verschillende terreinen op hun gevolgen;

Opleiding

WO-opleiding in economische wetenschappen

Functie eisen

 • Affiniteit met en ervaring in beleidsontwikkeling en beleidsprocessen;
 • Affiniteit met het verrichten van onderzoek;
 • Kennis van economische modellen;
 • Kennis van sociaaleconomische vraagstukken;
 • Kennis van beleidsterreinen, beleidsuitgangspunten en Arubaanse wet- en regelgeving Strategische en politieke inzichten;
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke beheersing van het Nederlands en Engel;
 • In staat zijn om zelfstandig en in team verband te kunnen werken;
 • Interdisciplinair, organisatorisch en planmatig kunnen werken;
 • Analytisch-, conceptueel denkvermogen en probleemoplossende vaardigheden;
 • Resultaat- en klantgerichte instelling;
 • Vaardigheid in het opstellen van adviezen, nota’s en publicaties;
 • Computervaardigheid in moderne software programma’s waaronder MS Word, MS Excel, MS Access en MS Power Point en statistische programma’s zoals SPSS;
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden.
 • Integer, representatief, stressbestendig, initiatiefnemer en nauwkeurig.
Is uw interesse gewekt? Stuur ons dan uw sollicitatiebrief en CV.

Deze kunt u richten aan mevrouw, Maria Dijkhoff-Pita

e-mail adres: [email protected]

Mocht u vragen hebben, dan kunt u haar bereiken op telefoonnummer: +297- 5212400

 

 

Scroll To Top